Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP språk bäcken vt 2020

Skapad 2020-01-30 08:27 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Språk

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk vt 2020

Tidsperiod: Februari

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Bäcken

Barnens ålder: 2-4

År och datum:: Februari 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Språket.som nyckel med utgångspunkt inom Mulle Meck som är vårt projekt.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla språket och uppleva språket på flera olika sätt  Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att erbjuda barnen olika böcker inom Mulle Meck, då barnen ges möjlighet att samtala och ifrågasätta om dem.

Genom att erbjuda barnen en stimulerande miljö i leken så får barnen möjlighet att fantisera och uppleva de olika sagorna.  

Använda oss av estetiska lärprocesser för att berika barnens språk

Sätta upp ett alfabet i hallen kopplat till rörelse
Skapa boklåda om Mulle Meck med möjlighet för barnen att låna hem

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Unikum,  dokumentation på avdelningen, samt bildspel i hallen.Planeringen upprättad av: Johanna, Elin och Carina

 

 Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

- Ja, vi har arbetat med språket dagligen. Vi har gått igenom och jobbat med rörelsealfabetet som barnen har fått möta både i samlingen, i hinderbana, ute på gården och i skogen. 

Boklåda har skapats för hemlåning, men pga flertalet sjukdomar har vi avvaktat med att skicka hem dem med tanke på smittspridning. 

Vi har använt olika digitala verktyg för att förstärka barnens upplevelser av sagor.

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

- Vi ljudar tillsammans med barnen för att hitta första och sista bokstaven i namnen, och barnen känner igen fler och fler bokstäver i sitt och andras namn. Några barn vill skriva mer ord än sitt namn. 

Barnen har lärt sig att koppla ihop en rörelse till en bokstav.

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.

- Barnen får vara med och skapa hinderbana och lägga till bokstäver till den. De visar intresse för att jobba med rörelsealfabetet på flera platser. Tar tillvara barnens kompetens och låter de vara med att utveckla lärmiljöerna.  

 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten?

Vilka fakta bygger vi det på?

- Vi ser vad barnen gör och lyssnar in vad de säger. 
Det smittar av sig mellan barnen intresse och nyfikenhet i att lära sig att skriva. De äldre barnen inspirerar de yngre barnen. 

 

Värdegrund
De visar respekt för varandra i lekar när de väntar på sin tur, hejar på varandra och hjälps åt i olika situationer. 

 

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

- Vi jobbar vidare med värdegrunden och tar med oss språket vidare i nästa område. 

 

Utvärderingen gjordes av:

Johanna och Carina

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: