Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden vt 2020

Skapad 2020-01-30 08:50 i Östra Karups skola Båstad
Forntiden
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi ska läsa om Nordens historia från istiden till och med järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje och du kommer att få lära dig ord och begrepp som har med forntiden att göra. Du kommer att ges tillfälle att reflektera över livet skiljer sig från idag till forntiden.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Målet med arbetsområdet: 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Bedömning mot kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Forntiden

 

Undervisning/arbetssätt/ aktivitet

Vi kommer att arbeta i olika workshops.

Dokumentation:

Eleverna kommer att få dokumentera och all dokumentation kommer att samlas i en bok.

 

Matriser

Sv Bl SO
Nordens historia - forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som symboliserar dem.
Jag kan namnge de olika tidsepokerna,stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Jag kan namnge tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och till viss del berätta vad de symboliserar.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och berätta om vad de symboliserar.
3. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden i vår natur.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden.
Jag kan berätta om några spår som vi kan se från forntiden.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden och förklara hur de har bildats.
4.Faktatext
Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
Jag behöver stöd för att hitta fakta och bilda meningar.
Jag kan skriva enkel faktatext.
Jag kan skriva en egen detaljrik faktatext.
5. Bilduppgift
Framställning av berättande och informativa bilder.
Jag kan framställa två olika berättande och informativa bilder.
Jag kan framställa två olika berättande och informativa bilder och samtala om dem.
Jag kan framställa två olika berättande och informativa bilder och jag kan även skriva ner vad bilderna föreställer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: