Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel åk 5

Skapad 2020-01-30 08:53 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Grundskola 5 Idrott och hälsa
En LPP för arbetsområdet Bollspel i åk 5.

Innehåll

Bollspel åk 5

Syfte:             

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

• Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.                                                                                     (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

                      Vi kommer under detta läsår att arbeta med olika typer av bollspel. Detta kommer att ske såväl utomhus som inomhus. Eleverna kommer att få prova på passningsövningar, skottövningar, olika teknikövningar samt matchspel. I samband med de praktiska övningarna kommer vi prata om hur man uppträder som med/mot spelare och gå igenom de olika reglerna för bollspelen vi provar på. Vi kommer också prata om säkerhet vid olika idrottsaktiviteter och hur vi kan förebygga skador. Bedömningarna i denna planering kommer att uppdateras fortlöpande då vi arbetar med bollspel.

Bedömning:

                      Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten”.

”Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då (…) underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan”.                                                 (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·       Aktivt deltagande i undervisningen

·       Kroppskontroll och teknik

·       Lagsamarbete och Fair Play

Matriser

Idh
Bollspel åk 5

Ej nått målen
Når målen
Når över målen
Lektionsarbete
  • Idh  E 6
  • Idh  C 6
  • Idh  A 6
Du har ej nått följande mål.
Deltar i de olika spelen och anstränger sig i övningarna.
Deltar aktivt och gör alltid sitt bästa. Är drivande och engagerad i de olika aktiviteterna.
Kroppskontroll & Teknik
  • Idh  E 6
  • Idh  C 6
  • Idh  A 6
Du har ej nått följande mål.
Klarar de motoriska krav som aktiviteten kräver. Kan anpassa styrka och fart efter aktiviteten till viss del. Förstår grunderna i spelets upplägg och syfte.
Visar stor kontroll över de egna rörelserna med god koordination och balans. Har viss förståelse för spelets idé, struktur och kan tänka taktiskt i olika spelmoment.
Lagsamarbete & Fair Play
Du har ej nått följande mål.
Är aktiv i lagsamarbetet och är positiv mot sina medspelare. Är uppmärksam på olika regler och följer dessa i spelet.
Är positiv och drivande i lagspelet och stöttar sina lagkamrater. Följer uppsatta regler och är noga i att själv vara flexibel, kompromissa och skapa ett gott samarbetsklimat i aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: