Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-01-30 08:59 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En novell är en kort prosaberättelse. Ordet kommer från italienskans novella, som betyder "nyhet". Vi ska arbeta med noveller. Vi kommer läsa en massa olika noveller och till sist skriva en.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- formulera dig i skrift,

- läsa och analysera noveller, 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- välja och använda språkliga strategier, 

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper om:

- grammatik,

- och lära dig nya ord,

- att läsa, förstå och analysera noveller, 

- att skriva novell,

- genren novell,

- olika författare och noveller som de har skrivit t.ex. Tage Danielson och August Strindberg

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

 

- ett häfte som ligger på teams där vi går igenom strukturen för novellen, 

- grammatikuppgifter,

- läsförståelseuppgifter där du får frågor till novellerna, 

- skrivuppgiften att skriva en novell,

 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas genom:

- novellanalyser,

- novellen som du skrivit själv på lektionstid, 

 

 

 

 

 

 

Matriser

SvA
Novell

Struktur
Texten har ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur (röd tråd och en sammanhängande handling).
Texten har ett relativt tydligt innehåll och en klar struktur (röd tråd och en sammanhängande handling).
Texten har ett tydligt innehåll och en väl fungerande struktur (röd tråd och en sammanhängande handling).
Texttyp
Texten följer till viss del strukturen för genren novell med: - Huvudperson/er (fåtal) - Miljö/plats (fåtal platser) - Konflikt, problem, hinder - Tid (kort tid)
Texten följer relativt väl strukturen för genren novell med: - Huvudperson/er (fåtal) - Miljö/plats (fåtal platser) - Konflikt, problem, hinder - Tid (kort tid)
Texten följer väl strukturen för genren novell med: - Huvudperson/er (fåtal) - Miljö/plats (fåtal platser) - Konflikt, problem, hinder - Tid (kort tid)
Innehåll
Texten följer till viss del novellkurvan samt en dramaturgi med enkel uppbyggnad. - Inledning - Upptrappning - Vändpunkt - Avslutning (t.ex. oväntad händelse)
Texten följer relativt väl novellkurvan samt en dramaturgi med en relativ komplex uppbyggnad. - Inledning - Upptrappning - Vändpunkt - Avslutning (t.ex. oväntad - händelse)
Texten följer på ett välutvecklat sätt novellkurvan samt en dramaturgi med en komplex uppbyggnad. - Inledning - Upptrappning - Vändpunkt - Avslutning (t.ex. oväntad händelse)
Beskrivningar/gestaltningar
Texten innehåller enkla gestaltningar och beskrivningar av miljö och personer.
Texten innehåller relativ väl utvecklade gestaltningar och beskrivningar av miljöer och personer.
Texten innehåller utvecklade gestaltningar och beskrivningar av miljöer och personer.
Skiljetecken
Använder skiljetecken med viss säkerhet, alltså i huvudsak korrekt.
Använder skiljetecken med relativt god säkerhet, alltså övervägande korrekt.
Använder skiljetecken med god säkerhet, alltså korrekt.
Styckesmarkering
Gör vissa ansatser till styckesmarkering.
Använder styckesmarkering med relativt god säkerhet, alltså övervägande korrekt.
Använder styckesmarkering med god säkerhet, alltså korrekt.
Stavning
Vissa stavfel som inte förstör förståelsen.
Stavar oftast korrekt.
Stavar korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: