Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-01-30 09:58 i Victoriaskolan Grundskolor
Så styrs Sverige; kommun, landsting, riksdagen, partier och ideologier.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi läser om demokrati, lär oss begrepp, analyserar texter, använder oss av fakta, vi övar på att argumentera och försöker dra slutsatser. Vi lär oss om hur Sverige styrs från kommunalnivå till riksnivå (riksdagen och regeringen). Du får lära dig mer om partier, ideologier och hur riksdagen fattar beslut som t.ex. kan påverka dig i skolan.

Innehåll

 

Förmågor vi arbetar med 

Förmågor från kursplanen

* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* redogör för Riksdagens, regeringens, landstingets och kommunens olika uppdrag.

* redogör för riksdagspartierna och deras partiledare.

* analyserar och förklarar varför det behövs olika partier och åsikter för att en demokrati ska kunna fungera.

* beskriver hur du och andra svenska medborgare kan påverka samhällsutvecklingen i vårt land. Hur kan du göra om du vill ändra på något som du tycker är dåligt?

* beskriver hur en demokratisk beslutsprocess kan gå till.

 

Vi diskuterar frågeställningar som:

Varför är demokrati bättre än diktatur?
Vad betyder Riksdag och regering?
Vilka partier är med i riksdagen?
Varför är det viktigt är rösta?
Vad kan du göra om du tycker att något i samhället är fel och behöver ändras?

 

Arbetssätt: vi inleder med föreläsningar, utvecklar vår faktakunskap med individuella uppgifter utifrån texter ur häftet "Riksdagen - en kort vägledning" från Sveriges Riksdag och ur boken "Samhälle" SO.S kapitlet "så styrs Sverige", s.150-179. Vi ser på korta filmklipp, genomför par- och grupparbete (riksdagspartierna), har klassrumsdiskussioner, övar oss på debatt och genomför inlämningsuppgifter.

 

 

Matriser

Sh
Bedömning Samhälle år7 "så styrs Sverige"

Kunskap: Använda begrepp och modeller i samhällskunskap för att analysera samhället.
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på väl fungerande sätt.
Argumentation: Argumenterar utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Du framför argument och resonerar kring dem. Du använder motargument i viss utsträckning.
Du framför argument och resonerar kring dem. Argumenten är förhållandevis väl underbyggda. Du använder motargument.
Du framför argument och resonerar kring dem. Argumenten är väl underbyggda. Du växlar i stor utsträckning mellan argument och motargument.
Analys: Göra underbyggda samhällsanalyser.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett komplext samband.
Resonemang: Reflektera inom ämnet och dra slutsatser.
Du ger exempel och för ett enkelt resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för utvecklade resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för ett tydligt och välutvecklat resonemang utifrån olika perspektiv.
Källkritik: Söka information och värdera deras relevans och trovärdighet.
Du söker och hittar information och kan visa exempel på att den är relevant och trovärdig.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du motiverar till viss del varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Du söker och hittar information och kan jämföra olika källors relevans och trovärdighet. Du kan även tydligt motivera varför de egna källorna anses vara lämpliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: