Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker

Skapad 2020-01-30 10:13 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
En serie med böcker som är baserad på barnkonventionen som handlar om hur man ska vara mot varandra. Varje bok behandlar ett ämne som barnen är bekanta med och kan relatera till från sin egen vardag. Några titlar av många är "Dela med dig", "Att ta emot någon ny", "Känna trygghet", "Visa känslor" samt "Prata om det".

Innehåll

Nuläge

Vi ser ett behov i barngruppen, som består av 17 barn i åldrarna 1-6, att utveckla förmågan att leka och samarbeta i olika konstellationer tillsammans både i den lilla och stora barngruppen. Att genom litteraturen utmana och stärka barnen i deras redan positiva bemötande samtidigt som vi diskuterar olika situationer och hur man kan göra för att vara en bra kompis. Hur ska man vara mot varandra? Hur ser man att någon är ledsen och vad kan man göra då? Vi vill genom att använda oss av "Kompisböckerna" stärka gruppen som helhet, skapa en VI-känsla och med olika verktyg bibehålla den. 

Förskolans prioriterade mål

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

Konkretisering av mål

 • Visa varandra hänsyn och en vilja att hjälpa andra
 • Ökad förståelse för andra människors situation

Hur/Metod

Ur det sociokulturella perspektivet (Vygotskij) är samspel och kommunikation grundläggande för att skapa ett lärande. Därför kommer vi arbeta med varje bok/ämne både som liten och stor grupp. Detta för att varje barn lär sig på olika sätt, en del lär sig mer när det är färre barn och en del när där är fler. Alla ska ges möjlighet att lyssna, bli hörd och få ta till sig nya kunskaper och detta får dem göra i olika gruppkonstellationer.

Vi kommer sedan befästa det teoretiska på olika sätt, bl.a genom skapande och dramatisering, detta i enlighet med Deweys perspektiv på lärande "learing by doing". 

Konkretisering av undervisning

 • Litteraturen kommer introduceras av en pedagog vid första tillfället, det ske genom högläsning på projektorduk för att alla ska kunna se bilderna samtidigt och ta del av det som pedagogen läser. När boken är slut får barnen turas om att berätta vad dem kommer ihåg eller fastnade för i boken och lyfta tankar och funderingar som har uppstått under högläsningen. 
 • Vi kommer konkretisera varje boks fokus genom att dramatisera, antingen med STOP-teater eller med avdelningens "handdocka" som gör något tokigt som barnen sedan får vara med och rätta till så slutet blir positivt. 
 • Vi kommer använda oss av materialet STEGVIS för att utföra olika övningar för att befästa det vi pratar om kring varje bok. Det kommer bli rollspel, lekar och skapande som rör det specifika ämnet.
 • Vi kommer använda oss av digitala verktyg, bl.a. genom QR-koder med videoklipp från UR som behandlar olika områden inom Normer och Värden, högläsning via iPad och fotografering och dokumentation.

Dokumentationsmetoder

 • Samtal med barnen
 • Fotografering 
 • Videoklipp
 • Instagram

Uppföljning och pedagogisk dokumentation

Barnens utveckling och nya kunskaper kommer följas upp och bli synliga i Unikum. Resultatet kommer också påverka och visa sig på olika sätt i barngruppen på avdelningen, att klimatet ändras, energin blir mer positiv och konflikterna färre. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: