Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 2 Allmän kemi och kolföreningarnas kemi 19/20

Skapad 2020-01-30 10:27 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Inleder med allmän kemi, atomen, joner, kemiska reaktioner, molekyler, salter, syror och baser m.m. Utöver själva kemin kommer vi ha ett fokus på människans användning och hållbar utveckling. Därefter kolföreningarnas kemi som handlar om kolets kemi, grunden i allt levande på jorden. Vi går igenom alkanerna, alkoholer, organiska syror, estrar samt de stora makromolekylerna. Även har med fokus på människans användning och hållbar utveckling. Ni kommer bedömas i form av laboration, inlämningsuppgift samt prov.

Innehåll

Allmän kemi

Intro kemi: atomen, isotop, masstal, periodiska systemet, strålning

Olika ämnen: metaller, icke-metaller, rena ämnen och blandningar, radioaktiva ämnen

Reaktioner och ädelgasstruktur

Joner och salter samt molekyler

Vatten samt syror och baser

En uppgift kring människans användning av jordens resurser dess påverkan och hållbarhet.

Laboration "Fyrverkerier"

  

Kolföreningarnas kemi

Intro organisk kemi: kolatomen, kolväten (alkaner, alkener, alkyner)

Alkoholer, organiska syror, estrar 

Lipider, kolhydrater, proteiner

 

Avslutas med prov Allmän kemi och kolföreningarnas kemi

Uppgifter

 • Jordskorpan - vår råvarobank!

 • Prov Kemi: Allmän kemi samt kol och kolföreningar

 • Laboration "Fyrverkerier"

Matriser

Nak
Naturkunskap 2 (SSA)

E
C
A
Kunskapskrav
Förmåga att diskutera, förklara, argumentera och ta ställning
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Kunskaper om människokroppen. Förmåga att se samband mellan livsstilen och kroppen och påverkan samt konsekvenser för kroppen.
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.
Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Kunskapskrav
Kunskaper kring hållbar utveckling och förmåga att diskutera dessa.
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Kunskaper om naturvetenskapens struktur och arbetssätt. Förmåga attt kritiskt granska, ta ställning och ge argumnet. Förmåga att genomföra naturvetenskaplig undersökning.
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör översiktligt för den och värderar den med enkla omdömen. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
Eleven kan utförligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt för den och värderar den med nyanserade omdömen. Dessutom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt och nyanserat för den, värderar den med nyanserade omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras. Dessutom kan eleven ge komplexa exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: