Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö åk 5 vt-2020

Skapad 2020-01-30 11:08 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Kemi
Vad är kemi, och när träffar du på kemi i vardagen?Hur många gånger kan du dela en brödbit ? Hur många gånger kan du dela en brödsmula ? Detta och mycket mer kommer du få reda på när du nu ska få fördjupa dig i ämnet kemi!

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • Några grundämnen.
 • Ämnens tre faser.
 • Kemiska reaktioner.
 • Ämnen som kan lösas i vatten.
 • Några basiska och några sura ämnen.
 • Hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • Vad som händer med vårt avfall och våra sopor och hur vi kan ta hand om dem.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser i grundboken och svarar på tillhörande frågor.
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi kommer att avsluta kapitlet med ett skriftligt test.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Skriftligt prov

 • Hur du deltar vid laborationer 

 • laborationsrapporter

 • Genom att vara delaktig i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö åk 5 vt-2017

Kemi och miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna förklara vad som menas med atomernas kretslopp
Du har grundläggande kunskaper om materiens egenskaper.
Du har goda kunskaper om materiens egenskaper.
Du har mycket goda kunskaper om materiens egenskaper.
Atomer och molekyler
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad.
Aggregationsformerna!
Du kan på ett enkelt sätt berätta om de tre formerna.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om tre former.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om tre former.
Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur kemikalier påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hör ihop med kemi.
Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
Du kan ge något exempel med viss koppling till samhälle och omvärld.
Du ger exempel med relativt god koppling till samhälle och omvärld.
Du ger exempel med god koppling till samhälle och omvärld.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: