Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, väder och klimat

Skapad 2020-01-30 11:43 i Yngsjö skola Kristianstad
Grundskola 3 – 4 Fysik Kemi NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med luft, väder och klimat. Vad är väder? Väder är helt enkelt luftens ständiga växlingar runt omkring dig. Det kan vara stilla, blåsigt, varmt, kallt, fuktigt och torrt. Det som har störst betydelse för vädret är hur vattnet förändras i luften. Utan vatten skulle det inte finnas vare sig moln, regn, snö, åska eller dimma. Väder har faktiskt en stor betydelse för oss och påverkar mycket av det vi gör. Luft består av olika slags gaser och den viktigaste gasen som finns i luften är syre. Vissa gaser i luften kallas för växthusgaser och de är viktiga för att hålla kvar solens värme på jorden. Men människan släpper ut mycket koldioxid genom olika avgaser via bilar, flygplan och fabriker, vilket påverkar klimatet och gör att det blir varmare på jorden.

Innehåll

Mål för eleven:

 • Kunna förklara hur vindar uppstår.
 • Veta hur moln, regn och snö bildas.
 • Kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.
 • Vad är en meteorolog?
 • Kunna förklara ämnesspecifika begrepp.
 • Du ska kunna förklara hur olika väderfenomen uppstår och hur de hänger ihop med varandra.
 • Veta vad luft är.
 • Veta något om hur människan kan påverka luften.
 • Veta att luft består av olika gaser.
 • Kan namnge några av gaserna i luft.
 • Veta vad som menas med växthusgas.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa och lyssna på faktatexter från böckerna Fysik och kemi (Puls) och Fysik och kemi (Natur och Kultur).
 • Se film
 • Skriva och dokumentera
 • Genomgångar
 • Beskriva och dokumentera med ord och bild.
 • Ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.
 • Göra experiment

 Bedömning

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån muntliga diskussioner samt hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp som vi arbetat med under arbetsområdet.

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om luft, väder och klimat. Bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en skriftlig redovisning där varje elev får visa vad den kan. 

Uppgifter

 • En månads väder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Fy Ke
Luft, väder och klimat

Sakkunskap Fysik

 • Fy  4-6   Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Fy  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Jag kan förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Jag kan ett detaljerat sätt förklara varför vi har olika väder och hur vindar uppstår.
Jag känner igen och kan på ett enkelt sätt berätta om någon vädersymbol och något väderuttryck och deras innebörd.
Jag känner igen och kan berätta om några vädersymboler och väderuttryck och deras innebörd.
Jag känner igen och kan ganska detaljerat berätta om några vädersymboler och väderuttryck och deras innebörd.

Sakkunskap Kemi

 • Ke  4-6   Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6   Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ke  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad luften består av och hur den är uppbyggd.
Jag kan berätta om vad luften består av och hur den är uppbyggd.
Jag kan på ett mer detaljerat sätt berätta om vad luften består av och hur den är uppbyggd.
 • Ke  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt prata om hur luftens uppbyggnad påverkar luftens egenskaper och nämna någon för- och nackdel de har för oss.
Jag kan prata om hur luftens uppbyggnad påverkar luftens egenskaper och nämna några för- och nackdelar de har för oss.
Jag kan på ett mer detaljerat sätt prata om hur luftens uppbyggnad påverkar luftens egenskaper och nämna några för- och nackdelar de har för oss.
 • Ke  E 6
Jag kan tänka ut enkla samband runt hur vi använder bränslen och hur det påverkar vårt klimat utifrån fakta jag läst.
Jag kan tänka ut några samband runt och berätta om hur vårt sätt att använda bränslen påverkar vårt klimat utifrån fakta jag läst.
Jag kan tänka ut några samband runt och berätta mer detaljerat om hur vårt sätt att använda bränslen påverkar vårt klimat utifrån fakta jag läst.

Laborativt

 • Fy  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: