Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2020-01-30 11:54 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Våga tala - vilja lyssna
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Du lär dig tala så att andra förstår . Du lär dig att vågar stå för din åsikt. Du lär dig att våga säga ja eller nej. Du lär dig lyssna aktivt och respektera andras åsikter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • vara en god lyssnare som kan ge bra guldkorn och tips
 • våga redovisa något för en grupp
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som att tex. "inta scenen" och använda stödord på papper)
 • använda rösten och kroppsspråket som redskap för att fånga lyssnarna
 • Du utvecklar ditt tal- och skriftspråk så att du vill, vågar och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för olika saker.
 • Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina egna åsikter och tankar i olika sammanhang.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vid varje redovisningstillfälle får du träning i att vara en god lyssnare, och ge bra guldkorn och tips.
 • I lekar och övningar får du träning i att använda ögonkontakt och kroppsspråk mm.
 • På svenskalektionerna övar du högläsning inför andra. Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om och tränar på intonation, pausering och på att betona ord.
 • Du förbereder dig och tränar på presentationer som du först framför i liten grupp, sedan i större grupp och till sist för en hel klass. Då får du även chans att prova på att använda dig av talkort.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan återberätta något som du varit med om.
 • Du kan lyssna när andra pratar.
 • Du kan redovisa något inför en grupp
 • Vi kommer att bedöma din förmåga hur du:

  - formulerar dig och kommunicerar i tal.
  - anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kan visa att du är en god lyssnare vid redovisningar och genom att ge guldkorn och tips efter ett framförande.
 • Du läser högt för andra under svenskalektionerna
 • Du redovisar något du har gjort inför en grupp.

 • Du lyssnar när andra pratar.
 • Du ställer frågor när andra redovisat som visar att du har lyssnat aktivt.
 • Du deltar i charader och visar att du kan uttrycka olika slags känslor.
 • Du visar i diskussioner att du har en åsikt och vågar uttrycka den.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Ml
Retorik

Har provat
På väg
Har uppnått målen
Förmågan att kommunicera
Eleven formulerar sig och kommunicerar i tal
Förmågan att kommunicera
anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: