Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

T.M-slöjd VT2020 Flygande maskin

Skapad 2020-01-30 12:48 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd
Tillverka en modell av en flygande maskin. Arbete med ditt projekt från idé till färdig produkt. Använd din anteckningsbok för ritningar från olika vyer, planeringar, dokumentation under lektionerna och utvärderingar.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du kommer utveckla din förmåga att:

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

få kunskapar om form, funktion och konstruktion,

utveckla ditt handlag i en process, från tanke till färdig produkt,

utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och hur man väljer och hanterar material verktyg på ett säkert sätt och för att främja en hållbar formgivning och utveckling,

Undervisningen ska väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Att känna tillfredställelse och stolthet för det som eleven själv gör.

Lärandemål

Genom undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:

själv planera och skissa/rita med mått, (använda rittekniken),

lära dig om materialet som du använder,

lära dig att mäta ut och såga till materialet med precision,

lära dig sammansätta delarna på olika sätt,

lära dig att formge och framställ delarna i olika material med hjälp av lämpliga verktyg, redskap och maskiner,

lära dig hanterar och använda dessa verktyg och material på ett säkert och noggrann sätt,

lära dig ytbehandla ditt slöjdarbete och

att du ska få kunskapar om färg, form, funktion och konstruktion.

Undervisning

Du kommer att få undervisning där din lärare visar och berättar i storgrupp och individuellt.

Du får arbeta enskilt efter dina skissar, egna kreativiteten "problemlösningsförmåga" men även genom att diskutera med varandra. Du får söka information på internet.

Eleverna uppmuntras att planera och dokumentera arbetet för att senare använda till t.ex. sina redovisningar (redovisningar är muntliga under lektionerna).

 

Kunskapskrav för betyg

E

C

A

 

 

1.       Inspirationsmaterial Planering

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

 

 

  

3.       Arbets-processen

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

 

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

4.       Tillvägagångssätt

 

 

 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

 

 

 

5.       Använda redskap

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

 

 

6.       Slöjdföremål

 

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

 

 

7.       Kombinera

 

 

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

 

 

Ge omdömen

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: