Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INFO inför prov 3/2!

Skapad 2020-01-30 12:56 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Här kommer det bifogas vad som är aktuellt till provet.

Innehåll

Instuderingsfrågor:

 • Källkritik
 • Förhistorisk tid och epokindelning
 • Forntiden

Källkritiksuppgiften:

 Lägg extra koncentration på fråga 2-3, dvs. den andra frågan som är döpt till #3 som lyder: "Vilken nytta kan en historiker ha av dessa porträttrullor?" som kommer att handla om hur en historiker arbetar. Särskilt viktig vid högre betyg (D+C)

 

C-frågan på måndagsprovet:

Ni kommer att bli tilldelade en text (ungefär 2 A4 lång, max) som jag vill att ni ska försöka analysera utifrån följande perspektiv:

 • ÄOST-kriterierna, där det blir fokus på äkthets- och tendensfrihetskriteriet. Är källan äkta och är den vinklad? Men även fokus på Oberoende- och Samtidighetskriteriet.
 • Det som står under källkritiksuppgiften, lägg extra fokus på den kursiva frågan.
 • Primär och sekundära källor, vi rörde det som hastigast, men jag vill att ni ska fundera på om texten är en sekundär eller primär källa.

1.   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E
 • Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: