Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grålera

Skapad 2020-01-30 13:35 i Husensjö förskola Helsingborg
Förskola
Introduktion av nytt materiel-grålera.

Innehåll

Vi introducerar nytt materiel-grålera i barngruppen. Detta ska bl.a. kunna kopplas till vårt tema "Sagor och böcker" då det är ett mycket formbart och skaparvänligt materiel. Ytterligare en möjligehet att uttrycka sig- och reflektera med. Vi tar fram och förbereder materielet, sedan ges alla barnen om två till tre stycken åt gången möjlighet att prova på.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: