Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn lär sig om kroppen, gränser och sexualitet

Skapad 2020-01-30 13:37 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barn ska lära sig om rätten till sin egen kropp Kroppslig integritet skrivs in i förskolans och skolans läroplan den 1 juni 2019. Att barn får stöd i att utveckla kroppslig integritet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle samt en viktig förebyggande insats mot sexualbrott. Handboken “Stopp! Min kropp!” ämnar stödja vuxna i arbetet med kroppslig integritet. Källa: Att främja barns utveckling av kroppslig integritet - ett pågående arbete Danijela Tomasovic Vanessa Carlstedt

Innehåll

Undervisningsplanering

Vad ska läras ut?Rätten till kroppslig integritet

Varför?Syftet är att stärka jämställdheten och att förebygga sexuella övergrepp.

Hur ska undervisningen genomföras?
Vi använder materialet Stopp! Min Kropp! som en guide för att lära barn att säga nej till ovälkommen beröring. Vi diskuterar om privata områden som rumpa, mun, snippa och snoppe. Dramatiseringar hålls om olika vardagssituationer där barn kan lära sig att respektera när kompisen säger ifrån.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Hela gruppen

Av vem?
Joyce-Ann Andersson , Nina Forsberg, Happy Norneus

Vad är målet med undervisningen? 

Barnen ska respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller stopp.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: