Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4b kapitel 6-8

Skapad 2020-01-30 13:41 i Önnestads skola Kristianstad
Sammanfattning Matteborgen 4A, ht
Grundskola 4 Matematik
Matteborgen 4b I kapitel 6 - 8 arbetar vi med tid t.ex. räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag, addition och subtraktion med fyrsiffriga tal och geometri t.ex. vinklar och månghörningar.

Innehåll

Syfte

Din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,

Konkretisering av mål

TID:

 • Du kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • Du kan läsa och skriva datum.
 • Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
 • Du kan räkna begreppen  tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
 • Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
 • Du kan läsa av en tidtabell.

ADDITION OCH SUBTRAKTION:

 • Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
 • Du kan räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
 • Du kan tecknet för "ungefär lika med".
 • Du kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

GEOMETRI:

 

 • Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • Du kan namnen på olika månghörningar.
 • Du kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • Du kan förstå och använda skala.

 

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Taluppfattning och tals användning

   

  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal i huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 •  
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Tidsperiod

vecka 4-9

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och digital matematikträning
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • kunna läsa och skriva datum.
 • kunna avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
 • kunna räkna begreppen  tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
 • kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
 • kunna läsa av en tidtabell.
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
 • kunna räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
 • kunna tecknet för "ungefär lika med".
 • kunna använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
 • kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
 • kunna namnen på olika månghörningar.
 • kunna förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • kunna förstå och använda skala.

 

Uppgifter

 • Veckans matteproblem v 7

Matriser

Ma
Matteborgen 4b kapitel 6-8

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att
kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • Ma
Du har god förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du har mycket god förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Din förmåga att
kunna läsa och skriva datum.
 • Ma
Du kan för det mesta läsa och skriva datum.
Du kan läsa och skriva datum.
Din förmåga att
kunna avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
.
Du kan för det mesta avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Din förmåga att
kunna räkna begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Du kan för det mesta räkna begreppen, tidigare/senare, utifrån ett visst klockslag.
Du kan räkna begreppen, tidigare/senare, utifrån ett visst klockslag.
Din förmåga att
kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan för det mesta räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag..
Din förmåga att
kunna läsa av en tidtabell.
Du kan för det mesta läsa av en tidtabell.
Du kan läsa av en tidtabell.
Din förmåga att
kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Använder skriftlig räknemetod och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med tal inom talområdet 0-10 000.
Använder skriftlig räknemetod och genomför på ett mycket godtagbart sätt beräkningar med tal inom talområdet 0-10 000.
Din förmåga att
kunna tecknet för "ungefär lika med".
Du använder tecknet för "ungefär lika med" på ett godtagbart sätt..
Du använder tecknet för "ungefär lika med" på ett mycket godtagbart sätt..
Din förmåga att
kunna använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
Du kan för det mesta använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
Du kan addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
Din förmåga att
kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan för det mesta avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Din förmåga att
kunna namnen på olika månghörningar.
Du kan för det mesta namnen på olika månghörningar.
Du kan namnen på olika månghörningar.
Din förmåga att
kunna förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Du kan för det mesta vad som menas med förstoring och förminskning.
Du kan vad som menas med förstoring och förminskning.
Din förmåga att
kunna förstå och använda skala.
Du kan för det mesta förstå och använda skala.
Du kan förstå och använda skala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: