Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textarbete med NE (National Encyklopedin)

Skapad 2020-01-30 14:30 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Arbete med lärobok i engelska
Grundskola 7 Engelska
Arbete i engelska med texter, övningar och läxor på NE sidan på Arena. Vi har i regel en läxa per vecka och tränar textförståelse och bygger upp vårt ordförråd.

Innehåll

Arbetsområde:

Under de kommande veckorna ska vi jobba framåt i med texter på NE på Arena. Vi lyssnar och läser texter och tränar på att berätta, svara på frågor och på att bygga ut vårt ordförråd.

På NE ligger texterna även inlästa så att du kan lyssna. Där finns gloslistor och övningar till varje kapitel.

Konkreta mål:

Målet är att du ska bli säkrare på att läsa texter på engelska och öka både hastighet på läsningen samt att använda texter till att prata runt innehållet, svara på frågor samt att läsa högt och få ett ökat flyt i din läsning. Genom glosträning bygger du också ut ditt ordförråd.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Läsa, förstå och prata kring texter. 

När du bygger ut ditt ordförråd så kommer det in i bedömning även när du skriver, pratar och lyssnar på engelska.

Undervisning:

Vi kommer att lyssna och läsa texter i på NE och ha en text i läxa per vecka. I par får ni träna uttal och svara på innehållsfrågor. Enskilt arbetar du med ordförrådet i gloslistan och med digitala övningar till varje kapitel .

För varje vecka/text finns en uppgift i unikum där det står en lista på hur du ska jobba och vilka uppgifter du ska göra samt vad du förväntas kunna/ha förhör på under tisdagslektionerna. Om du arbetar snabbt och vill göra extra uppgifter kommer det också stå förslag i veckans uppgift på unikum vad du kan arbeta vidare med. Till varje avsnitt finns flera texter som du kan läsa vidare och träna din läsförståelse.

Allt det kommer att stå i uppgiften för varje vecka på unikum.

 

 

Uppgifter

 • Lawless, last chapters.

 • English: Robin and Marion week 9

 • English: "In the Forest" February 25

 • NE: Lawless, chapter 1 Soldiers

 • Magic 7 Straight Talk p.17-18

 • English: Text: Matilda

 • Berätta till bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: