Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul på hjul

Skapad 2020-01-30 14:30 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola 3 Slöjd
Arbetsområdet "kul på hjul" handlar om att du ska såga ut en form i trä som du sedan ska måla och sätta hjul på. Att jag kallar det kul på hjul och inte nödvändigtvis är bilar vi gör utan att det kan föreställa nästan vad som helst och att den har hjul. När alla är färdiga så avslutar vi med att ha en liten "tävling". Tävlingen är en rolig avslutning på arbetsområdet där barnen får ha lite kul med sina saker innan de tar hem dom. Det är inte att vinna som vi lägger tyngd på utan bara en rolig avslutning.

Innehåll

Målet med undervisningen

Uppgiften är den första i år 3 och vi tränar framför allt på de grundläggande teknikerna. 

 Prioriterade begrepp, tekniker och verktyg som vi tränar på är följande:

- Skissa/rita mall

- formge

- såga med kontursåg

- raspa med raspen

- fila med filen

- slipa med sandpapper

- måla med färg och pensel

- utvärdera/omvärdera

 

Så här ska vi arbeta

Arbetet startar med inspiration genom bilder och verkliga slöjdföremål som visas. Vi pratar om former och vad som är lämpligt och vad som kan vara mindre lämpligt ur ett funktionstänk.

Läraren visar och går igenom alla moment löpande i helgrupp samt enskilt när eleven så behöver. Momenten skrivs upp på tavlan i den ordning de ska utföras eller så används enskild beskrivning i pappersform.

Varje lektion börjar med en återkoppling till vad vi pratade om förra lektionen. Därefter brukar läraren ha en genomgång om aktuella moment för dagen.

Vi avslutar lektionen med att eleverna städar och skriver i sin loggbok. Läraren skriver på tavlan och ger handledning i vad och hur eleven kan skriva skriva i sin loggbok.

Arbetsområdet avslutas med en "tävling" där elevernas kul på hjul får åka ner för en specialbyggd bana. Tävlingen är inget som bedöms utan är bara ett roligt inslag och avslutning på arbetsområdet.

Innan eleverna tar hem sina saker fotar vi och lägger ofta ut bilder på skolans Instagram. Dock inga bilder på elever.

Eleverna utvärderar arbetet. Det sker på lite olika sätt beroende på förutsättningar. Det kan ske skriftligt, muntligt, enskilt eller i grupp.

 

 

Det här ska bedömas

Elevens kunskaper bedöms löpande.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: