Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRAMTIDSBLOGG

Skapad 2020-01-30 14:33 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola
en text som fördjupar en positiv händelse under 2019 och blickar framåt

Uppgifter

  • Framtidsblogg

Matriser

Naturvetenskaplig specialisering

1 Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
1.a Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Eleven använder begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor … samt för att beskriva och … företeelser inom valt kunskapsområde.
med viss säkerhet, exemplifierar
med viss säkerhet, exemplifierar
med säkerhet, generaliserar

2 Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
2a. Analysera och söka svar
Eleven analyserar och söker svar på frågor med …
tillfredsställande resultat
komplexa frågor, tillfredsställande resultat
komplexa frågor, gott resultat

4 Kunskaper om naturvetenskapens betydelse för individ och samhälle.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
4a. Diskutera individ och samhälle
Eleven diskuterar … frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle I diskussionerna för eleven fram … argument och redogör … för konsekvenser av … tänkbart ställningstagande.
översiktligt enkla argument redogör översiktligt något ställningstagande
utförligt välgrundade argument redogör utförligt något ställningstagande
välgrundade och nyanserade argument redogör utförligt och nyanserat flera ställningstaganden Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

5 Förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
5a. Naturvetenskaplig kommunikation
Eleven använder… naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar … sin kommunikation till syfte och sammanhang.
med viss säkerhet till viss del
med viss säkerhet anpassar till stor del
med säkerhet anpassar till stor del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: