Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2020-01-30 14:44 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 0 Matematik
Tal i bråkform är äldre än tal i decimalform. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel en hundradel i skatt när man sålde varor och en tjugofemte-del i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta. I vår vardag förkommer procent överallt, tidningar, reklam, batteristatus och på innehållsförteckningar.

Innehåll

 

 

Förmågor:

Under momentets gång kommer vi att arbeta med alla fem förmågorna i matematik:

problemlösning, begreppsförståelse, metod, kommunikation och resonemang.

 

 

Efter kursen ska du:

       kunna multiplikation och division med 10 och 100(arbetsområde tal)

       kunna använda matematiska begrepp som täljare, nämnare, bråkstreck, bråkform, blandad form, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, decimalform, andel, delen, det hela

       kunna ange en andel av en hel och av ett antal i bråk- och procentform

       kunna jämföra bråk

       kunna förlänga och förkorta bråk

       kunna addera och subtrahera olika bråk, bråk med gemensam nämnare och icke gemensam nämnare

       kunna multiplicera bråk utan miniräknare

       kunna växla mellan tal i bråk-, blandad-, procent- och decimalform

       kunna använda begreppet procent i vardagssammanhang

       kunna beräkna hur mycket en viss procent av något är med hjälp av bråk-, decimaltalsmetoden eller genom att räkna ut 1 % först (se exempel på nästa sida)

       kunna beräkna nytt värde vid procentuell ökning/minskning

       kunna beräkna det hela, 100 %

       kunna beräkna procentsatsen(andelen) när du vet delen och det hela

       kunna formulera och lösa vardagsproblem som innehåller bråk och procent

       kunna förklara (muntligt och skriftligt) hur du löser olika problem som innehåller bråk och procent

       kunna resonera kring olika metodval vi problemlösning

 

Begrepp:

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, gemensam nämnare, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela, förändringsfaktor, procentuellförändring, ränta och skatt.

 

Arbetssätt:

Undervisningen kommer att utgå ifrån procent i vardagen. Undervisningen kommer att varieras med problemlösning, laborationer och färdighetsträning.

Laboration: vattenmelonen, joggingskorna och rea/annonser

Litteratur: Prio Matematik åk 7 kap 4

Länkar: www.webbmatte.se, www.rasmus.is

Klokboken: anteckningar

 

Bedömning:

Du visar vad du kan genom att vara aktiv på lektionerna, göra skriftliga och muntliga uppgifter. Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Prov: måndag den 9/3(v.11)

 

Tidsåtgång: v.4 - v.10, ca 5 veckor

 

 

Exempeluppgifter:

 

Se begreppstest och kapiteltestet i boken s.158 - 159.

 

Facit till begreppstest:

 

Fråga

Facit

Träna mer, uppgifter basläger s.160 - 162

1

A

1 - 6

2

C

7 - 11

3

C

12 - 16

4

B

17 - 21

5

C

22 - 26

6

B

22 - 26

7

C

27 - 31

8

C

27 - 35

9

B

27 - 35

10

B

27 - 31

11

B

39 - 43

12

C

44 - 48

 

 

 

Facit till kapiteltest:

Fråga

Facit

Träna mer, uppgifter basläger s.160 - 162

1

a)10/3

b) 12/5

1 - 6

2

a) 2 ½

b) 5 3/4

1 - 6

3

1/12, 3/8, 8/13, 23/24, 6/5

7 - 11

4

a) x= 3, y =12

b) x=5, y=80

12 - 16

5

a) 2/3

b) 5/12

c)13/24

17 - 21

6

a) ½

b) 18/7

c) 1/12

22 - 26

7

122 lag

22 – 26

8

15%

27 - 31

9

27%

27 - 35

10

a) 40 kr

b)58 kr

c) 5 kr

36 - 38

11

39 personer

39 - 43

12

680 kr

44 - 48

13

175 platser

44 - 48

 

 

 

Olika metoder:Hur mycket är 40 % av 500 kr?

1 % av 500 är    500/100= 5 kr

40 % är             5 kr · 40 = 200 kr

 

Svar: 200 kr

 

Hur mycket är 40 % av 500 kr?

20 % = 1/5

40 % = 2/5

1/5 är      500 / 5 = 100 kr

2/5 är      100 · 2 = 200 kr

 Svar: 200 kr

 

Hur mycket är 40 % av 500 kr?

40 % = 0,40

500 · 0,40 = 200 kr

 Svar: 200 kr

 

Uppgifter

  • Ma läxa v.8

  • Ma läxa v.8

  • Ma läxa v.8

  • Ma läxa tom fredag 7/2

  • Ma läxa tom torsdag 6/2

  • Ma läxa torsdag 6/2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: