Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:38 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Bild

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i bild är att utveckla förmågan att :

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Teckning och måleri

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • diskussioner kring funktion och innehåll i läroboksbilder, reklambilder, vägskyltar, mfl
 • teckna och måla landskapsbilder, sago- och hjältebilder, figurbilder och abstrakta bilder
 • genomgångar av hur olika element bygger upp en bild, samt efterföljande övningar i att teckna och måla

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
 • använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck
 • kombinerar några olika bildelement på ett fungerande sätt
 • presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang
 • föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av bildskapande i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: