Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1 vt -20

Skapad 2020-01-30 15:38 i Apelskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med vårterminens undervisning i SO är att utveckla förmågan att :

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola

 

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom att:

 • se filmer med efterföljande diskussion i helklass, grupp, par och enskilt
 • ha genomgångar i helklass med efterföljande diskussioner i i helklass, grupp, par och enskilt
 • ha praktiska övningar med dilemmafrågor i helklass, grupp, par och enskilt, samt efterföljande diskussion kring övningarna i helklass, grupp, par och enskilt 

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
 • ange några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet
 • ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer
 • samtala om elevnära livsfrågor

 

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor genom observationer av utförda moment/övningar i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: