Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling

Skapad 2020-01-30 15:44 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Tema forntiden - från den första cellen till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 Historia SO (år 1-3) Bild Svenska
En resa i tiden från första cellen fram till och med järnåldern.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.
 • Du ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.
 • Du ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.
 • Du ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.
 • Du ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

 

Hur ska vi göra?

 

 

Det här kommer vi att bedöma:

 • Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder
 • Om du kan berätta och förklara ord och begrepp som hör till varje tidsålder
 • Hur du kan skriva och visa vad du lärt dig i faktatexterna
 • Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i filmer och upplevelser kring forntiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3

Matriser

Hi Sv Bl SO
Forntiden

Forntiden

 • Sh  1-3   Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Sh  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Sh  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Sh  1-3   Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du känner till tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du klarar att berätta om människornas liv.
Du visar tydligt att du har förståelse för ämnet och deltar aktivt på lektionerna och reflekterar över människornas livsvillkor och kan dra slutsatser.
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid och mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsepokerna. Du kan tänka dig hur det skulle ha varit att leva under någon av dessa tidsepoker.
Du visar förståelse för samband och sammanhang för livet under Forntiden. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter samt hur utvecklingen gick framåt.
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du ser vilken information som är relevant för uppgiften.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du analyserar informationen och granskar den kritiskt.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje.
Du kan avläsa och göra en egen tidslinje.
Du kan avläsa, göra en egen samt analysera en tidslinje.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: