Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt matematik

Skapad 2020-01-30 15:48 i Förskolan Skattkistan Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Under januari månad arbetar vi med matematik som projekt. Barn möter matematik på olika sätt i sin vardag och vår uppgift är att fånga upp barnen på den nivå de är och sedan utmana dem vidare i deras matematiska tänk.

Under projektets gång fokuserar vi på att utmana barnen med geometriska former, sortering, mönster, mätning samt talraden 1-5. Vi använder oss av sånger och ramsor samt pedagogiskt material, men uppmärksammar även matematiken runt omkring oss och sätter ord på det vi gör. Genom att  ”prata matematik”, använda rätt begrepp och låta barnen reflektera kring detta får barnen enklare förståelse för matematik redan i förskolan.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: