Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i svenska åk 4 - läsning

Skapad 2020-01-30 17:19 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Syftet med arbetsområdet är att träna på att läsa med flyt, inlevelse och förståelse.

Innehåll

 

Planering svenska åk 4

 

 

 

Läsning – Vero hit och dit av Katarina Kieri

 

 

 

v. 4 - 10

 

 

 

Syfte

 

Syftet med arbetsområdet är att träna på att läsa med flyt, inlevelse och förståelse.  

 

 

 

Undervisningsmål

 

Efter arbetsområdet ska du:

 

     Känna till någon lässtrategi, som du kan använda när du läser.

 

     Kunna visa muntligt och skriftligt att du har förstått det du har läst.

 

     Kunna läsa med flyt och inlevelse.

 

     Kunna berätta något om författaren.

 

 

 

Arbetssätt

 

Vi arbetar med några olika lässtrategier, i samtal och vid läsning.

 

 

 

Vi läser boken gemensamt, tillsammans i grupper och enskilt.

 

 

 

Vi samtalar, diskuterar och arbetar med bokens innehåll och budskap med hjälp av det digitala läromedlet Clio.

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Du visar dina kunskaper på följande sätt:

 

     Delaktighet i arbetet, muntligt och skriftligt.

 

     Genom att kunna delta i samtal och diskussioner och svara på frågor om bokens innehåll och budskap.

 

     Kunna presentera boken – sammanfatta och recensera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från kursplanen i svenska

 

 

 

Förmågor

 

 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

      Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

      Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

·      Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

·      Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets – och livsfrågor.

 

·      Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling, tillbakablickar, miljö – och personbeskrivningar samt dialoger.

 

·      Några skönlitterärt betydelsefulla barn – och ungdomsförfattare och deras verk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: