Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 20 Kapitel 2

Skapad 2020-01-30 17:49 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Matematik k2
Grundskola 4 – 6 Matematik
Andra kapitlet i matteboken Det kommer att handla om decimaltal, tal som är mindre än 1

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att lära oss om decimaltal, talen som är mindre än 1. Vi kommer att addera och subtrahera decimaltal, samt lära oss vad de används till. 

Detta ska vi lära oss för att det ligger till grund för arbetet med olika enheter såsom gram, liter och meter. decimaltal kommer också vara viktigt när vi ska dividera utan rest. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss detta genom att arbeta i både matteboken och på Gleerups matematikportal. Vi kommer också att arbeta med lite olika problem och spel. 

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas kommer att vara din taluppfattning, begreppsförståelse (Ordförråd) och din förmåga att genomföra beräkningar med decimaltal. 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att kunna visa upp dina kunskaper och färdigheter kontinuerligt på matematikportalen och vid utvalda tillfällen med hjälp av stenciler och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: