Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och Mekanik åk 7 VT-2020

Skapad 2020-01-30 19:10 i Vallonskolan Östhammar
Det här arbetsområdet handlar om krafter och mekanikens grunder.
Grundskola 7 Fysik
Du kommer att få arbeta med ett område som berör dig i din vardag, men det är inte så att du tänker att det har med mekanik att göra. I din vardag utsätts du för olika krafter och det är i det här fysikområdet som du ska få en djupare förståelse för detta.

Innehåll

1. Krafter och Mekanik för år 7

De begrepp som vi kommer gå igenom i detta arbetsområde är följande;

 • Förstå skillnaden mellan massa och tyngd
 • Veta vad som menas med tyngdkraft och gravitation
 • Veta vad som menas med kraft, sammansatta krafter, resultant
 • Hur man kan mäta krafter, dynamometer
 • Enheten för kraft
 • Centrifugalkraft
 • Centripetalkraft
 • Rörelse
 • Veta vad acceleration är
 • Veta vad som menas med fritt fall
 • Kunna begreppet friktion samt hur man kan öka och minska friktion
 • Veta vad som menas med tyngdpunkt och stödyta
 • Mekanikens gyllene regel
 • Hävstångslagen
 • Tröghetslagen
 • Enkla maskiner

 

Bedömning sker genom:

- diskussioner under lektionstid

- laborationer

- laborationsrapport

- skriftliga test

 

 

 

Uppgifter

 • Vattentornet

 • NE-avsnitt fysik

 • Hävstång- simulering

 • Krafter - plugga inför provet

 • Prov Krafter

 • Laboration: Friktion

 • Laboration och rapport: Pendel

 • Argumenterande uppsats

 • Laboration Koka vatten med is

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik åk 7

Granska information och kommunicera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och...
...för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
...för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen...
...på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
... på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
... väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan genomföra undersökningar...
...utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
...utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
...utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven ...
...utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
... utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
... utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dessutom gör eleven ...
...enkla dokumentationer av undersökningarna med tex. tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
....utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
... välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda fysikens begrepp, teorier och modeller

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har ...
...grundläggande kunskaper om materia och fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
... mycket goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra...
...enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och tryck och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
... utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och tryck och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband
.... välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och tryck och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: