Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån Sally Smart

Skapad 2020-01-30 20:20 i Möllegårdens skola Karlshamn
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Du tränar på att söka information, läsa mellan raderna och göra bilder i huvudet. Du tränar på att samla ledtrådar och ringa in kunskaper.

Innehåll

Vi kommer läsa avsnitt om "Detektivbyrån" med Sally Smart. I läsandet lär vi oss olika lässtrategier så som att dra slutsatser, förstå det som inte står uttalat i texten (läsa mellan raderna), göra bilder i huvudet, sammanfatta och göra kopplingar till egna erfarenheter eller annan litteratur/filmer vi läst eller sett. 

 

Vi kommer diskutera och arbeta i par. Du svarar på frågor till texten, gör bilder och det hela ska sedan mynna ut i en egen deckarhistoria. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: