Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-01-30 21:05 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Vi på Skalbaggen kommer under vårterminen-2020 att utforska fenomenet vatten som är Tallbackens fokusområde i vårt Grön-flagg arbete.

Innehåll

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former samt att öka deras medvetenhet kring att deras egna handlingar påverkar miljön. Att få en förståelse för vikten av vatten och att bidra till att vara rädda om den resurs vi har.

Hur:

• Vi kommer använda oss av vår närmiljö, vart finns vatten?

• Barnens tankar och funderingar

• Experiment

• Vattnets kretslopp

• Vattnets olika former fast, flytande, gas

• Dramatisera vattnets olika faser med kroppen

• Vilka djur lever i vattnet?

• Vad händer om skräp och plast hamnar i vatten?

• Skapande aktiviteter

• IKT- digitala verktyg

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: