Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skapande av Lilla björn

Skapad 2020-01-31 07:30 i Snödroppens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen får tillsammans skapa lilla björn ifrån sagan om "Guldlock och de tre björnarna". Barnen får testa att skapa med olika tekniker och material.

Innehåll

Nuläge och Syfte

I  vårt tema skapande har vi fördjupat oss i boken "Guldlock och de tre björnarna". När vi erbjudit barnen skapande aktivitet så upplever vi att det är något som fångar barnens uppmärksamhet och något dem väldigt gärna vill vara delaktiga i. Vi vill därför, genom barnens nyfikenhet för skapande, utmana barnen  att tillsammans skapa med hjälp av olika tekniker och material. 

 

Mål

 • Att utveckla barns färdigheter i att samspela
 • Att låta barnen få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande
 • Ge barnen en möjlighet att inspirera och utveckla varandra
 • Ge barnen en nöjdhet och glädje i sitt skapande
 • Ge barnen en förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • Ge barnen självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Ge barnen nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

 

Metod/Tillvägagångssätt

Vi ska involvera alla barnen i skapandet av lilla björn. Samtliga barn är med i olika steget beroende på svårighetsgrad. Vi ska skapa lilla björn med hjälp av gamla tidningar som vi river i mindre bitar. Sedan ska vi använda oss av paper maché på två ballonger. Barnen får sedan måla lilla björn. 

Dokumentation

 Vi dokumenterar i lärloggen där vi med hjälp av filmning kan reflektera tillsammans i arbetslaget.

 

Resultat

 

Analys och uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: