Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröjdens fokusfråga vt-20

Skapad 2020-01-31 08:06 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Hur kan vi genom rörelse, vidareutveckla barnens språk?

Innehåll

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling." (Lpfö-18)

Vart ska vi?

Det finns forskning som tyder på att fysisk aktivitet och en god motorik gynnar inlärningen. Med det som utgångspunkt vill vi fortsätta arbeta med barnens språkutveckling men nu med mer fokus på rörelse.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

– självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, (Lpfö-18)

 

Hur gör vi?

Vi kommer att lägga stort fokus på utevistelsen där vi minst en gång i veckan går utanför förskolans område, för att upptäcka vår närmiljö, barnen skall få uppleva och öva på att röra sig på olika underlag. Målet är att alla oavsett ålder skall kunna gå.

Vi lägger också stort fokus på känslan av att klara sig själv. Därför övar vi oss i på och avklädning, äta med bestick, duka av sin tallrik efter lunchen, klättra på stegen till skötbordet etc.

Under våren planerar vi att börja använda ett material som heter "språklekar i förskolan-före Bornholmsmodellen" det är speciellt framtaget för att stärka och stimulera barns språkliga medvetenhet.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: