Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva insändare

Skapad 2020-01-31 08:09 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Du får möjlighet att skriva en insändare.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Arbetsområdet syftar till att du ska utveckla förmågan att framföra dina åsikter och argumentera för ditt ställningstagande. I den här skrivuppgiften får du möjlighet att tycka till om något när du lär dig skriva en insändare.

Innehåll

 

Mål för arbetet

När arbetsuppgiften är avslutad ska du:

  • känna till hur en insändare är uppbyggd

  • kunna skriva en argumenterande och subjektiv text

Uppgifter

  • Insändare

  • Insändare

  • Insändare

  • Skriva insändare

Matriser

Sv SvA
Checklista: Insändare

Innehåll

Finns med/stämmer
Tydlig rubrik
Inledning
Tydligt ställningstagande för eller emot
Tydligt innehåll
Texten innehåller tre till fyra argument för skribentens ställningstagande.
Förekommer motargument.
Vädjar till känslorna.
Konstruktivt förslag på lösning.
Uppmaning till läsaren.
Signatur.

Språkligt

Finns med/stämmer
Texten är styckeindelad.
Varierad meningsbyggnad.
Korrekt interpunktion

Sv SvA
Insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Insändaren kan inte publiceras i en tidning. Den behöver bearbetas.
Insändaren skulle kunna publiceras i en tidning efter en del bearbetning.
Texten är välskriven och skulle kunna publiceras efter viss bearbetning.
Texten uppfyller mycket väl kraven för genren och kan publiceras i en tidning.
Argumentation
Tesen är otydlig. Texten saknar argument.
Tesen framgår klart. Texten innehåller argument.
Texten innehåller välgenomtänkta argument.
Argumentationen är mycket övertygande.
Struktur
Texten är ostrukturerad, exempelvis saknas inledning och/eller avslutning.
Texten har en röd tråd och tydlig struktur med bl a inledning och avslutning.
Texten har en genomtänkt inledning, är korrekt styckeindelad och har en sammanfattande avslutning.
Texten bildar en fin helhet från rubrik till avslutning.
Språk
Ordvalet är opassande och det finns brister i meningsbyggnaden.
Ordvalet är enkelt och meningsbyggnaden är i stort sett korrekt.
Du har ett varierat ordval och korrekt meningsbyggnad.
Ordvalet är passande för genren och meningsbyggnaden är varierad.
Skrivregler
Din text visar inte godtagbara kvaliteter vad gäller användandet av skiljetecken och stavningskontroll.
Du använder i huvudsak skiljetecken korrekt. Din text innehåller vissa stavfel som dock inte stör förståelsen.
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel.
Korrekt användning av skiljetecken och korrekt stavning.
Respons
Du behöver utveckla förmågan att ge enkla omdömen om en insändares innehåll och språk.
Du visar att du kan ge enkla omdömen om en insändares innehåll och språk.
Du visar att du kan ge utvecklade omdömen om en insändares innehåll och språk.
Du visar att du kan ge välutvecklade omdömen om en insändares innehåll och språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: