Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer år 8

Skapad 2020-01-31 08:35 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom algebran används bokstäver och symboler för att lösa problem. Algebra är ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Algebran hjälper oss att förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. Kunskaperna inom algebra och ekvationer är också till stor fördel vid avancerad problemlösning.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 2-8

Förmågor:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Föra och följa matematiska resonemang och
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Öva delaktighet genom till exempel gruppuppgifter samt ge förslag på olika lösningar i diskussion med lärare och eller dina klasskamrater.  

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Grundläggande nivå, du ska kunna:

 • Räkna med prioriteringsreglerna
 • Skriva och tolka numeriska och algebraiska uttryck
 • Förenkla uttryck med och utan parenteser
 • Multiplicera parentesuttryck
 • Beräkna värdet av ett uttryck
 • Beskriva och uttrycka mönster
 • Metoder för att lösa ekvationer
 • Problemlösning med ekvationer
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkning

För högre nivå ska du också kunna:

 • Utveckla uttryck med hjälp av kvadreringsreglerna och konjugatreglen
 • Lösa ut variabler ur formler
 • Lösa problem som handlar om procenträkning med hjälp av en ekvation

Hur ska vi arbeta för att nå dit?

 • Gemensamma genomgångar
 • Genom enskild färdighetsträning i matteboken, NokFlex eller genom diskussioner i grupp
 • Problemlösning tillsammans i gruppen
 • Vi tittar på matematikfilmer
 • Vi övar begrepp och metoder med bland annat Kahoot.

Hur kan du visa vad du kan?

      Formativ

 • Under alla lektioner har du chans att muntligt visa dina kunskaper
 • Exit tickets för att upptäcka svårigheter

     Summativ

 • Skriftliga (ev. muntliga) prov

Viktiga begrepp:

 • Prioriteringsregler
 • Numeriska uttryck
 • Algebraiska uttryck
 • Förenkla
 • Talföljder
 • Mönster
 • Aritmetisk talföljd
 • Kvadreringsregler
 • Konjugatregel
 • Formel
 • Likhet
 • Ekvation
 • Variabel

Material/ länkar

https://nokflex.nok.se/2846/genomgang/2967

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik 7-9

Underlag saknas
Ej uppnått
Lägre nivå
Högre nivå
Beräkningar
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt
Val av metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet med mycket gott resultat.
Samtal/ kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: