Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2020-01-31 08:36 i Ellaparks förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi möter matematiken överallt vi räknar,delar,mäter,sorterar, pratar om former, färger och jämför.Verksamheten utformas så att barnen får möjlighet att upptäcka matematiken i meningsfulla sammanhang.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 • Vad ska läras ut?

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp . .

 

 • Varför?

 • För att väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematik. Matematiken utvecklar barnens språk och begreppsuppfattning och lockar fram nyfikenhet och intresse för att undersöka och reflektera.

  Syftet är också att ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för matematik och matematiska begrepp samt att barnen upptäcker att matematiken finns överallt runt omkring dem.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?
   Undervisningen sker i åldersindelade smågrupper. Lärandet sker i samspel mellan pedagoger-barn och barn-barn.

 

Hjärtrud: (värdegrundsarbetet)

Vi fortsätter att arbeta med att stärka Vi-känslan, trygghetskänslan och skapa gemenskap genom gruppaktiviteter. VI ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin empatiförmåga och omtanke om andra. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar genom att vara självständiga i olika rutinsituationer.  Detta för att stärka barnens självkänsla.

 

Alfa-Beta (språk)

Vi kommer att arbeta mycket med språkträning, att benämna saker, ge instruktioner  och ha munmotorikövningar. Vi kommer att läsa mycket böcker i 3 årsgruppen men även i 1-2 årsgruppen(högläsning)  men även flanosagor som bland annat kommer att handla om känslor och olika ansiktsuttryck. Vi kommer att uppmuntra barnen att reflektera kring och återberätta innehållet i böckerna och vi pedagoger kommer att ställa frågor. Vi kommer att dramatisera, sätta ord på  samt tydliggöra olika känslouttryck med hjälp av olika känslo-kort.


Räkne-Resa (matematik)

Vi kommer att räkna antal 1-10, träna på att benämna olika färger och former.

Vi kommer att jämföra och sortera utifrån färg, form och storlek.

 Vi kommer att titta på olika mönster och jämföra dessa.

 Vi kommer att träna på olika lägesbegrepp och motsatsord.

 Vi kommer att möta matematik i våra rutinsituationer, under matstunden, samlingen, på skötbordet och under på och avklädningssituationen mm. Men även i den frialeken inomhus och utomhus och även i bygg och konstruktionsleken.

 

Ute-Ugo (Natutvetenskap)

 Bygg och konstruktion med olika typer av material.

 Vi kommer att ta in olika naturmaterial och jämföra olika former, storlek, längd och vikt. Vi kommer att testa lutande planet (teknik) och jämföra hur lång tid det tar för de olika naturföremålen att komma ner till marken.

 

Rör-Else (rörelse)

Vi kommer att göra olika rörelsedanslekar där vi tränar på lägesord, riktning samt kroppsuppfattning.

 

Krea-Tiva (skapande)

Skapa vikmålningar och prata om vilka mönster vi ser och vilka färger vi använt.

 

 Lek-Levi (leken)

 Vi kommer att uppmuntra barnen till frilek så att barnen lär sig lekkoderna. Vi pedagoger kommer att vara närvarande för att vägleda och hjälpa till med samspelet och turtagningen.

Vi kommer att fortsätta att leka rollekar och där tränar vi på turtagning, dialog, socialt samspel och delar erfarenheter.

 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Barn och pedagoger tittar tillsammans på dokumentationerna och samtalat, samt reflekterar kring lärande
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?För barnen i gruppen

 

          Av vem?

          Av pedagogerna

 • Vad är målet med undervisningen?                                 

 

 För att väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematik. Matematiken utvecklar barnens språk och begreppsuppfattning och lockar fram nyfikenhet och intresse för att undersöka och reflektera.

Syftet är också att ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för matematik och matematiska begrepp samt att barnen upptäcker att matematiken finns överallt runt omkring dem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: