Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Läslyftet : bockarna Bruse förskolan Smedby , grupperna Fyren och Jollen

Skapad 2020-01-31 08:57 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Planering för vad vi ska göra på läslyftet vecka 6

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Läslyftet sagan om bockarna Bruse med rekvisita.
Datum:  4 februari 2020
Deltagande pedagoger: Alla pedagoger på Fyren och Jollen
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Barnen har sedan tidigare hört sagan och vi har sett ett intresse för sagan.

Yvonne ansvarar för att allt tillhörande material till sagan finns i en sagopåse / låda innan undervisningstillfället.

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: sagoberättande med konkreta föremål.
 
Hur:

Vi berättar att barnen ska få höra sagan om bockarna bruse och att vi ska samlas på samlingsmattan.

Vi ställer frågor till barnen ;

vad är en bock ?

vad det kan vara för färg på bockar ?

hur många är bockarna ? 

vad det är för färg på ängen ? 

 
Vem:Yvonne  och Sajida är med Fyren,( två grupper )
Linnea och Maja är med Jollen 

 

 När: tisdag  förmiddag / eftermiddag 4 februari 

 

 Var: på samlingsmattan i stora rummet.

 

Varför: för att synliggöra hur en kommunikation fungerar, hur frågor och svar går till.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 

Genom film, foto och text.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: