Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andningen

Skapad 2020-01-31 09:03 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Nästa område handlar om andningen, andningsorganen, syrets väg i kroppen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med andning de närmaste två veckorna. Vi kommer att följa syrets väg från omgivningen (luften) genom våra kroppar tills att vi andas ut koldioxid. Vi kommer att prata om luftens sammansättning, varför vi behöver syre och hur syre transporteras genom våra kroppsdelar.

Vi kommer att titta på filmer, genomföra enkla experiment , ha diskussioner och skriva skriftligt förhör. 

Hur du visar att du kan:

- aktivt deltar i våra diskussioner

- gör dina uppgifter

- klara av det skriftliga förhöret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  BiSyfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 •  BiSyfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 •  BiSyfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Centralt innehåll
 •  Bi  4-6Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 •  Bi  4-6Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 •  Bi  4-6Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 •  Bi  4-6Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 •  Bi  4-6Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 •  Bi  4-6Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  Bi  4-6Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser

Bi
 Kroppen
  F inte godkänt ännu E C A
Kroppens organ
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion och hur de samarbetar
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
Har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Experiment
Kan genomföra undersökningar men behöver mycket stöd för att komma vidare.
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrater.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt.
Dokumentation
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Pubertet och sjukdomar
 
Kan endast ge något exempel på pubertet och sjukdom utan att relatera det till några samband i kroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om pubertet och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om pubertet och sjukdom kan eleven kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om pubertet och sjukdom kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
söka information källor
 
Behöver mycket stöd för att söka information och för att granska källor Behöver stöd för att använda informationen
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: