Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

värdegrunden

Skapad 2020-01-31 09:23 i Termiten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi arbetar med barnens självständighet, hänsyn, respekt för varandra och miljön samt ansvar och hållbar utveckling.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?  Ge barnen tid och möjlighet att klä på och av sig själva och ta ansvar för sina egna kläder och saker. Hur är jag och hur ska jag vara mot mina kamrater och miljön på förskolan. Hur vi pratar med varandra och vilken ljudnivå på tonläget vi använder.

 • Varför? Stärka barnens självständighet, självkänsla och  att känna tillit till sin egen förmåga. Stärka barnen i sitt bemötande av andra. (Syfte med undervisningen)

 • Hur ska undervisningen genomföras? I alla situationer på förskolan genom att;
 • Leka gruppstärkande lekar
 • Samarbetsövningar
 • Rollspel av vuxna där barnen får vara med och lösa konflikter och reflektera tillsammans med barn och vuxna.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? I alla situationer där möjlighet ges och i samband med olika förberedda och fria aktiviteter, samt i samband med aktiviteter. Genom att tillexempel titta på filmer och bilder och samtala.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barngrupper på Fjärilen

 

 • Av vem? Alla pedagoger på avdelningen, genom att tillexempel filma och fota. (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? Att få barnen att känna att de klarar av och växer med sitt lärande och visa respekt samt ta hänsyn både till varandra och miljön.

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: