Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza processplanering

Skapad 2020-01-31 09:37 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterialet
Förskola
Räkne-Reza med de yngsta barnen

Innehåll

 

 

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla : förmåga att använda matematik för att undersöka och reflektera förståelse för mätning och prepositioner

 • Varför? Vi vill ge barnen verktyg till ett sätt att beskriva och förstå sin omvärld genom matematiken. Vi vill väcka en nyfikenhet kring matematik.

 • Hur ska undervisningen genomföras? I den planerade undervisningen så kommer barnen att få vara i helgrupp och i delade grupper utifrån vilken aktivitet som erbjuds. Det kommer även att ske spontana undervisningstillfälle under hela dagen, i exempelvis våra rutinsituationer.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Barnen/ pedagoger använder tillsammans lärplattan för att dokumentera och reflektera.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barn i gruppen.

 

 • Av vem? Arbetslaget.

 • Vad är målet med undervisningen? Se läroplansmålen nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: