Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lustfyllt lärande sagans värld med Mamma Mu

Skapad 2020-01-31 09:48 i Hertig Karls förskola Mariestad
Förskola
Under vårterminen 2020 kommer vi tillsammans med barnen att fördjupa oss i ämnet Kor med hjälp av Mamma Mu. Barnens intresse och frågeställningar kommer styra arbetet.

Innehåll

 

Var är vi?

Förra terminen handlade projektet mest om Kråkan. Barnen hade många funderingar och tankar kring Kråkan och kråkor. Terminen 2020 ska vi se om vi kan intressera barnen för kor med hjälp av Mamma Mu. Vi fortsätter att arbeta i 3 grupper men har nu gjort om konstellationerna. Vi använder oss av barnens tidigare erfarenheter och kunskaper som de har med sig från sina gamla grupper.

 

Vart ska vi?

Läroplansmål:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Solens mål:

 • Skapa ett bra lärandeklimat i gruppen.
 • Väcka intresse för språk, sång, musik, matematik  teknik och naturvetenskap.
 • Trygghet, respekt och goda relationer i gruppen.

Varför?

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö 18.

Hur gör vi?

Barnen är indelade i tre grupper. Varje vecka tittar vi tillsammans med Jorden på film om Mamma Mu. Barnens intresse och tankar ligger till grund för vad vi gör i de olika grupperna och hur arbetet utvecklas.

Reflektionsfrågor:

veckoreflektion

 • Hur samspelade/barnen?
 • Vilket lärande ser vi?
 • Vilka frågor skulle vi kunna tänka oss att barnet/barnen ställer sig?
 • Hur skulle man kunna utmana barnen/barnet att undersöka detta vidare?

(Martina Lundström, 2017)

 

Månadsreflektion

 • Var befinner vi oss nu i relation till målen?
 • Vad har fungerat bra/mindre bra?
 • Hur stödjer miljöerna ute och inne vårt projekt?
 • Hur förstår vi det vi ser utifrån forskning och beprövad erfarenhet?
 • Hur visar sig barnens inflytande/delaktighet i projektet?
 • Jobbar vi mot Hertig Karls gemensamma mål? (SKA)

 

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum.  

Målformulering: 

Resultat:   Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys: 

Hur uppnåddes målet? 

Varför blev det som det blev? 

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader 

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss? 

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: