Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse på fritidshem - elevledd rörelselek

Skapad 2020-01-31 10:06 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Leda idrottslektion på fritidshemmet. Två elever leder en rörelselek i gymnasiksalen. För att få chansen att lära sig instruera och tala inför klassen.

Innehåll

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse på fritidshemmet

 

 Vecka 5

 

Aktivitet: Elevledd idrott på fritidshemmet        åk: 2

 

 

Det var 20 st elever samlade denna frtitidsgympa. Vi började med uppvärmning som var kull, där även jag som ledare var med, för att få lite stämning så hade vi även musik på. sedan samlades vi i ring och alla fick ge förslag på vad vi skulle göra. När majoritet av rösterna hamnade på, som i detta fall, "Tomtesmyg" så fick två st elever som inte hade lett tidigare ställa sig och informera/förklara utförandet hur leken går till. Till detta behövs en hel del redskap. Alla blev instruerade att plocka fram olika redskap som är hinder utplacerade i hela gympasalen. Eleverna delar upp i lag, där även en vuxen kan behövas för att få det rättvist indelat. Dom samlas sedan i rockringar i ena änden på kortsidan. Två elever är uttagna att var Tomta som ligger gömda bakom tjockmatta i andra änden. Sedan säger domaren ( Den vuxne i detta fall) ramsan -Ett, Två, Tre tomtesmyg!. Då när det sägs får en eller två från varje lag börja röra sig fram mot mattan där tomtarna ligger bakom, för att ta en ärtpåse. Bara en per gång och person. Påsarna ligger utspridda på mattan. När ramsan är färdig utropad så får tomtarna titta upp och se ut över rummet vilka som inte hann gömma sig. Då får tomtarna säga var de befinner sig. Kan de inte vad de heter så får de beskriva hur personen ser ut.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: