Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 9 - Genetik/Genteknik

Skapad 2020-01-31 10:08 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Biologi
Genetik och genteknik är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. I detta område kommer du arbeta med frågor som: Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Varför kan man få ett sjukt barn fast man som förälder är frisk? Hur mycket kan och får människan manipulera gener i syfte att hitta lösningar och mediciner till sjukdomar?

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

- hur cellen ser ut inuti och att arvsanlagen finns i alla cellkärnor. (Cell, dna, kromosomer, gener, hur hänger dessa fyra begrepp ihop)

- hur arv och miljö gemensamt utformar olika egenskaper hos en individ (exempel på egenskaper som styrs främst av arvet och egenskaper som styrs främst av miljön)
- hur många kromosomer en vanlig cell respektive en könscell har och veta varför det skiljer.
- vad DNA-molekylen är och kort hur den kopierar sig. 
- hur anlag för olika egenskaper ärvs från båda föräldrarna till barnen. (enkla ärftlighetslagar med korsningsschema)

- hur anlag kan kombineras och effekterna av det

- vad en vanlig celldelning respektive reduktionsdelning är och när dessa sker.

- beskriva vad genteknik innebär och ange exempel på vad genteknik kan användas till
- metoder som används inom modern genteknik samt berätta om någon praktisk tillämpning av genteknik.
kritiskt granska medias rapportering om tekniken kring genetik och genteknik med hjälp av naturvetenskapliga argument.
- för och nackdelar med genteknik och att kunna argumentera för dina åsikter om genteknik- vad kunskaper om genetik och genteknik har betytt för människan och samhället och ha teorier om hur det kan komma att påverka oss framöver.

Viktiga begrepp: Cell, Gen, Kromosom, DNA, Arv, miljö, Korsningsschema, Dominanta & recessiva anlag, heterozygot, homozygot, mutationer, genteknik, Klona, Protein.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- Ha genomgångar

- Titta på film

- Diskutera och arbeta med frågor.

- Förbereda redovisning :

Muntlig redovisning ( minst 3 minuter, högst ca 7 minuter): 

 • Anpassa din redovisning till dina kamrater så att de förstår vad du pratar om. Alltså, inga svåra ord som du själv inte kan förklara.
 • Förklara begrepp och teknik så noga du kan. ( Bättre att förklara en sak noga än flera saker slarvigt )
 • Berätta om fördelar och nackdelar , svårigheter, möjligheter, om det är farligt eller ofarligt.
 • Försök att själv ta ställning till vad du tycker om detta, är det bra/dåligt? För vem?
 • Visa bilder som hänger ihop med det du berättar. (så lite text som möjligt)
 • LÄS INTE INNANTILL. Du får ha stödord.
 • Berätta om dina källor (minst två) beskriv varför du valt just dessa. Varför du litar på att informationen är trovärdig ?
  Ingen skriftlig inlämning!

 • Arbete under lektionstid: inhämta information och lär dig förstå hur det fungerar. Fråga och be om hjälp ifall du inte förstår eller vet hur du ska göra.
  Arbeta hemma: träna på det du tagit reda på under lektionerna och öva på att berätta med hjälp av stödord.

Bedömning

- Muntlig redovisning

- arbete med grundläggande frågor 

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Eget arbete och redovisning av detta 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ämnesmatris - Biologi/genteknik

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet"
Argumentera & diskutera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar samt förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan, med viss vägledning, formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och, till viss del, underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda information på ett, i huvudsak, fungerande sätt för att skapa enkla texter och redovisa/förklara på ett enkelt sätt. Du använder ord och begrepp med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda information på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och och redovisa/förklara på ett utvecklat sätt. Du använder ord och begrepp med god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda information på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och och redovisa/förklara på ett välutvecklat sätt. Du använder ord och begrepp med mycket god anpassning till syfte och målgrupp.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
-Förmågan att visa kunskaper om biologiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier. -förmåga att föra resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och, till viss del, underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara samband.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa samband.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: