Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.3 Inflytande och delaktighet VT 20

Skapad 2020-01-31 10:19 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Avdelning

Avdelning Blå

Prioriterat mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Nuläge

Gruppen består av 16 barn. 7 stycken barn födda år 2016, 5 stycken barn födda 2017 och 4 stycken barn födda 2018.

Vi arbetar mycket i hel grupp, så som när vi har samling på förmiddagen. På samlingen sjunger vi,  har ramsor, spelar mycket instrument, berättar sagor och samtalar om dagen. Vi har även delat upp gruppen i tre. Dessa grupper arbetar vi med när vi har aktiviteter och undervisning. 

En förmiddag i veckan träffas fyraåringarna från olika avdelningar  och har en styrd aktivitet med tre pedagoger. Vi har tydliga rutiner som barnen känner till och vi försöker i samband med detta dela upp barnen mellan pedagogerna för att lättare kunna arbeta individualiserat. I den vardagliga rutinen försöker vi uppmuntra barnen att samarbeta med varandra för att på ett mer naturligt plan utbyta tankar och erfarenheter.  Vi har gjort om matplatserna i samband med måltider där vi gjort ett storbarns bord där vi utmanar barnen att få "göra själv" och samarbeta mellan varandra. 

 

Utveckling pågår när barnen

Utveckling sker i samband med barnens fria lek och i mer styrda lekar och aktiviteter. Även i samband med samtal mellan barn och barn, samt mellan barn och pedagog. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

När vi pedagoger på barnens nivå deltar i deras lek och samtal och finns som stöd att hjälpa barnen sätta ord på deras tankar och funderingar. 
Att vi skapar en miljö som tillåter barnen att så mycket som möjligt kunna påverka sin lek. 
Vi pedagoger utnyttjar så många situationer som möjligt under dagen att dela upp barnen i mindre grupper för att barnen ska få större samtals utrymme och möjlighet att tycka till. 

Så här ska vi följa upp

Vi följer upp genom reflektioner under planeringstillfällen, genom samtal i samband med hämtning och lämning. 
Observationer

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: