Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment- 4 elementen

Skapad 2020-01-31 10:40 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi ska upptäcka, utforska och experimentera. Barnen ska uttrycka sina tankar, funderingar och reflektioner.

Innehåll

Experiment 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 •  Varför? (Syfte med undervisningen)

   

 • Naturvetenskap innebär läran om den fysiska världen. Vi kommer att lära oss vetenskapliga begrepp, ställa hypoteser och se vilka resultat vi får genom det vi undersöker. Genom sorteringar av olika föremål och vätskor samt genom experiment kommer vi undersöka fysikaliska och kemiska sammanhang.

  Vi vill se hur vi med hjälp av experiment kan göra barnen intresserade av naturvetenskapliga fenomen.

   Vi vill väcka barnens intresse, nyfikenhet och vetgirighet.

   Vi vill utmana barnens tänkande/ teorier, göra dem nyfikna och uppmuntra dem till att ställa frågor och utforska vidare.

   Vi vill utmana barnens begrepps förståelse och ordförråd.


  Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Vi delar barnen i två grupper. Blåa tornados för sig och Orangea för sig. 
  Vi ställer diskussionsfrågor till barnen för att höra deras hypoteser och tankar. 
  Vi ger inga färdiga svar utan låter barnen utforska fram svaren. Vi kommer att diskutera och fundera över hur vi kommer fram till olika resultat. 
  Vi kommer att lära oss olika vetenskapliga begrepp som sortera, undersöka, observera, ställa hypoteser, kommunicera och att dra slutsatser. 


  Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Samlingar
  Återberätta/ reflektera dokumentationer med barnen
  När vi bearbetar våra upplevelser i leken
  Vid matbordet
  Vid pedagogisk dokumentation 
  Vi ska sätta upp dokumentationer på väggarna för att få barnen att reflektera
   
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Hela gruppen men på olika nivåer. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Förskolläraren ska ansvara för att undervisningen och dokumentation ska genomföras. Alla pedagoger på avdelningen är delaktiga och ser till att det som planerats genomförs och stöttar barnen i uppgiften och dokumenterar. 
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Att barnen utvecklar sin kunskap om naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnen ska utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap och att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Att barnen utvecklar förståelse och få kunskap inom olika områden utifrån läroplanen (t.ex. matematik, naturvetenskap, teknik och språk). 

   
   

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: