Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8, Kap 4 + Kap 6

Skapad 2020-01-31 11:04 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
På portalen "google classroom", som ditt barn har, finner ni de ett urval av de uppgifter som eleverna får jobba med. Via elevens inloggning finner ni dem under fliken "klassuppgifter".

Innehåll

Vi börjar VT 2020 med att repetera vissa moment från kapitel 4 samt introduceras till nya moment. Detta jobbar vi med från v.3-v.4. 


Eleverna får repetera och öva på följande moment: 

* Verbet ir+ Futurumform: med genomgång, musik, läsförståelse, skrifltiga övningar samt muntliga övningar 

Eleverna introduceras och får öva på följande moment: 

* Uttrycket "Tener que" = "måste" i singular och pluralformerna: med genomgång, läsförståelse, skrifltiga övningar samt muntliga övningar 

Eleverna bedöms under lektionstid på sin delaktighet under genomgångar, sin förmåga att uttrycka sig och interagera muntligt samt på tre stycken inlämningar: skrifltig inlämning som berör ovanstående moment, glosförhör och förmågan att översätta svenska meningar till spanska. Ovanstående moment, ordkunskap och förmågan att förstå text och/eller formulera sig skriftligt och/eller muntligt kommer också att bedömas med ett minitest efter att eleverna jobbat med kap. 6. 

KAPITEL 6: "Me duele la rodilla"  under  V.4-V.6

Eleverna introduceras till och får öva på följande moment: 

*Tillhörande text till kapitlet: vi lyssnar på texten, går igenom bra ord och uttryck och genom diskussion kring textens innehåll ges eleverna en övergripande förståelse för textens handling. 

*Genomgång av verbet "Doler" = "att ha ont" samt olika kroppsdelar: Gemensam genomgång på tavlan av verbstrukturen, gemensamma och individuella skrifltiga övningar, muntlig övning där eleverna får öva på att använda verbet och namn på olika kroppsdelar, vi lyssnar på en låt där eleverna får se hur verbformen kan användas i flytande låttext och tittar på ett klipp på UR-skola om kroppsdelar. 

*Genomgång personuppgifter: Skrifltig och muntlig övning där eleverna får använda personuppgiftsuttryck genom en skrifltig inlämning och genom en muntlig övning. 

*Repetition av verbet "Estar": Eleverna får repetera verbböjningen av verbet samt öva på det både skrifligt och muntligt. 


Eleverna bedöms under lektionstid på sin delaktighet under genomgångar, sin förmåga att uttrrycka sig och interagera muntligt under de muntliga övningarna, sin ordkunskapsnivå genom glosförhör, samt deras förmåga att uttrycka sig skrifligt genom en skriftlig inlämning. 

I slutet av detta moment får eleverna göra ett minitest där de bedöms på sin läsförståelse. Texten kommer att innehålla de moment som nämns ovan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: