Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 8:an

Skapad 2020-01-31 11:10 i Trojenborgsskolan Mjölby
Grundskola F Historia
Medeltiden tog slut i och med upptäckten av den nya världen Amerika. En ny värld kom även att innebära nya idéer där tidigare världsbild och världsordning ifrågasätts, dessa idéer kommer att väcka revolutioner som än idag påverkar vår vardag...

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen

Är att eleven ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda historiska begrepp för att kunna analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

Eleven ges också möjlighet att utveckla förmågan att använda historiska referensramar för att tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

 

Så här ska vi arbeta

Eleverna kommer att få ta del av genomgångar om medeltidens slut, de stora upptäcktsresorna, koloniernas framväxt och de tre revolutioner. 

Genomgångarna kommer att varvas med instuderingsfrågor i läromedlet N E, diskussions uppgifter samt orsak och konsekvens arbete. Filmer

 

 

Det här ska bedömas

Eleverna kommer att bedömas under arbetets gång

Under bedömningen förväntas eleverna visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under franska, amerikanska och industriella revolutionen.

 

(Hur var levnadsförhållandena? Hur såg händelseförloppet ut under revolutionerna och hur visade de sig?)

 

Eleverna kan även redogöra för orsaker till och konsekvenser av revolutionerna och människornas levnadsvillkor och handlingar

 

(Vilka händelser eller levnadsvillkor låg till bakgrund för revolutionerna? Vilka följder/konsekvenser fick revolutionerna för människorna?)

 

Eleven förväntas även visa hur människors villkor och värderingar/åsikter kan påverka revolutionerna

(Hur förändras människornas syn på livet, styrelseskick och kultur av revolutionerna?)

 

Eleven kan även undersöka utvecklingslinjer inom politik, kulturmöten och levnadsvillkor och visar samband mellan de olika revolutionerna.

 (Finns det likheter och kan jämförelser dras mellan de olika revolutionerna? Vad blev konsekvenserna av kulturmötet när till exempel européerna kom till Amerika?)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9

Matriser

Hi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: