Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FY magnetism år 6

Skapad 2020-01-31 11:16 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 4 – 6 Fysik
Inom detta arbetsområde ska vi jobba med magneter och magnetism.

Innehåll

 

Konkreta mål:

Du ska kunna förklara vad magneter är och hur de fungerar.
Du ska kunna olika typer av magneter och kunna ge vardagsexempel på magnetiska saker.
Du ska kunna använda rätt begrepp och veta vad de betyder/kunna förklara dem.
Du ska kunna planera, genomföra och utvärdera underökningar.
Du ska kunna berätta om upptäckter och betydelser av dessa.

Undervisningen:

Vi arbetar med några delar i Clio och eller jobbar med arbetsuppgifter.
Vi kollar i böcker samt ser filmer.
Vi skriver gemensam fakta om olika begrepp/fenomen.
Vi kommer att göra tester och försök.

Bedömningssituationer:

Muntliga diskussioner och resonemang.
Skriftlig slutuppgift där förklaringar av begrepp och bilder ska ges.
Planering, genomförande och resultatredovisning av undersökningar.

 

Begrepp:

magnetit, nordpol, sydpol, magnetfält, permanentmagnet, elektromagnet, kompass, attrahera, repellera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: