Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-01-31 11:37 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider resonerat kring vad som är rätt och fel och vad som är viktigt i våra liv. Etik handlar om att resonera om vad som är rätt och orätt. Moral handlar om hur vi ska göra för att handla rätt eller orätt. Människor har också alltid reflekterat kring frågor som rör livet. Det kallas livsfrågor.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att följa klass 6 C genom deras planering och genomförande av deras  klassresa. Vi lyssnar på deras berättelser, läser texter och diskuterar frågor samt  reflektera över moraliska och etiska frågor, både enskilt, i små grupper och i större grupper.

Vi kommer att beröra områden som:

 • solidaritet
 • etik (rätt och orätt)
 • sexualitet
 • döden
 • begrepp

 

Redovisning

Under arbetets gång kommer vi att diskutera och reflektera. Vi avslutar området med att skriva ett brev till oss själva samt en enskild skriftlig reflektionsuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: