Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8, Kapitel 7+8

Skapad 2020-01-31 12:29 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
På portalen "google classroom", som ditt barn har, finner ni de ett urval av de uppgifter som eleverna får jobba med. Via elevens inloggning finner ni dem under fliken "klassuppgifter".

Innehåll

Eleverna kommer att arbeta med de teman som berörs av Kapitel 7 i textboken. Vi arbetar med kapitel 7 mellan V.8-V.9.

Eleverna får jobba med följande moment:

*
Tillhörande text till kapitlet: vi lyssnar på texten, går igenom bra ord och uttryck och genom diskussion kring textens innehåll ges eleverna en övergripande förståelse för textens handling.

*Genomgång adjektivets komparation:
Gemensam genomgång på tavlan av strukturen, gemensamma och individuella skrifltiga övningar, muntlig övning där eleverna får öva på att använda strukturen med passande adjektiv samt skrifltig inlämning.

*Genomgång geografiord och frågeord: Eleverna får plocka ut olika geografiord från texter i textboken, gemensam genomgång frågeord, olika skrifltiga och muntliga övningar på dessa teman samt ett klipp från Ur-skola om hur man ställer frågor.

Eleverna bedöms under lektionstid på sin delaktighet under genomgångar, sin förmåga att uttrrycka sig och interagera muntligt under de muntliga övningarna, sin ordkunskapsnivå genom glosförhör, samt deras förmåga att uttrycka sig skriftligt genom skriftlig inlämning.


Kapitel 8 jobbar vi med mellan V.9-V.10

Eleverna får jobba med följande moment:

*Tillhörande text till kapitlet: vi lyssnar på texten, går igenom bra ord och uttryck och genom diskussion kring textens innehåll ges eleverna en övergripande förståelse för textens handling.

*Diftongerade verb: eleverna får plocka ut diftongerade verb från en text och ges även kunskap genom en gemensam genomgång, samt genom skriflitga och muntliga övningar.

*Ordkunskap - Djur: Eleverna får repetera namn på olika djur

Eleverna bedöms under lektionstid på sin delaktighet under genomgångar, sin förmåga att uttrrycka sig och interagera muntligt under de muntliga övningarna, sin ordkunskapsnivå genom glosförhör, samt deras förmåga att uttrycka sig skrifligt genom en skriftlig inlämning.

I slutet av detta moment bedöms elevernas hörförståelse förmåga och/eller muntliga förmåga och/eller sin förmåga att uttrycka sig i skrift genom ett minitest. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: