Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren - skrivprojekt

Skapad 2020-01-31 13:06 i Trönö skola Söderhamn
Romanprojekt "Den magiska dörren" - 9 kapitel med tydliga anvisningar, enligt Josef Sahlins lärarhandledning från josefsahlin.se
Grundskola 2 Svenska
I nio kapitel ska du få skapa en berättelse om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever, en magisk dörr och en okänd, främmande värld.

Innehåll

Syfte med undervisningen

I denna större skrivuppgift kommer du att få skriva som en författare. Du kommer att få tydliga instruktioner för varje kapitel och hjälp med att använda ett språk som passar när du skriver en roman. 

I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler.

Det här ska vi göra

 • Skriva en roman i nio kapitel, med både text och bild,
 • Skriva digitalt på Ipad med appen Skolstil.
 • Följa de instruktioner som finns till varje kapitel,
 • I samband med instruktionerna samtala om vad som är viktigt att tänka på när det gäller meningsbyggnad, skiljetecken och stavningsregler.
 • Ta emot respons på texten, och med hjälp av responsen förtydliga berättelsen.

Det här ska vi bedöma

Hur du kan använda:

 • Använder stor bokstav, punkt, frågetecken
 • Stavar vanliga ord
 • Skapar din text, med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning
 • Sätter ihop dina texter med passande bilder
 • Förbättrar dina texter, med hjälp av kamraters eller lärarens stöd/respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: