Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialpsykologi

Skapad 2020-01-31 13:18 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Psykologi
Socialpsykologin handlar om förhållandet mellan individ och samhälle. Alltså förstå och förklara samspelet mellan individers tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället. Hur vi påverkar och påverkas av grupper och enskilda individer.

Innehåll

Mål att uppnå

Att utveckla kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang. 

 

Viktiga begrepp, kända företrädare och experiment

 • Solomon Asch
 • Stanley Milgram
 • Kurt Lewin
 • Jane Elliot
 • Philip Zimbardo

 

 • Roll, rollkonflikt, rollkris
 • Normer
 • Konformitet
 • Lydnad
 • Ledarskap, ledarstilar:
  • demokratisk
  • auktoritär
  • låt-gå-ledare
 • Rosenthaleffekten, Haloeffekten, Åskådareffekten
 • Fördom, Steoretyp, förutfattad mening, attityd

 

 • Stanford Prison Experiment
 • Milgrams lydnadsexperiment
 • Asch konformitetsexperiment
 • Lewins ledaskapsstilar

Förslag på undervisningsformer, material och experiment

Undervisningsformer: Teoretiska genomgångar varvat med film och experiment

Material: Presentationer och artiklar

Film: Die Welle och utdrag från experiment på You tube

 

Examination

Hemskrivning - kopplat till genomgångar av experiment och film

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  Psk  -

Matriser

Psk
Socialpsykologi

E
C
A
Hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisation hon eller han tillhör.
Eleverna redogör översiktligt för begränsade delar av [...] socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleverna redogör utförligt för delar av [...] socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleverna redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av [...]socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Värderar socialpsykologiska perspektivet
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Hur vi påverkas av andra och ge exempel
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i sociala sammanhang och ger exempel på detta.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i sociala sammanhang och ger exempel på detta.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i sociala sammanhang och ger exempel på detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: