Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2020-01-31 13:35 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Rör-Else vill vi inspirera barnen att förstå nyttan och glädjen med att röra på sig och att ta hand om sin kropp och hälsa.

Innehåll

Näckrosens planeringsmall för undervisning kring kreativt skapande med Rör-Else

Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med denna undervisning är att ge barnen de bästa förutsättningarna för sin motoriska utveckling, sin kroppsuppfattning och koordinationsförmåga vilka alla är oerhört viktiga för hälsa och välbefinnande. Att lära barnen nyttan och glädjen med fysisk aktivitet, att äta rätt och att ta hand om sin hälsa. 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen sker både i helgrupp men även i smågrupper. Den sker inne och ute, den sker både fysiskt men även genom att vi pratar om kroppen, kost, idrotter med mera.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Under aktivitet i grupp, efter aktivitet samt vid reflektionstid i barngrupp.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på avdelningen.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger på avdelningen. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Samtliga barn på avdelningen skall få uppleva rörelseglädje.
 • Samtliga barn skall få prova på olika motoriska aktiviteter i olika miljöer och på olika underlag.
 • Samtliga barn skall få kännedom och förståelse för hur man bäst tar hand om sin kropp, nyttig kost och varför vi behöver röra på oss.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: